•  
  •  
 

Editor-in-Chief

Ankit Kapoor

Deputy Editor-in-Chief

Debditya Saha

Editors

Anhad Kaur Mehta

Kanishka Bhukya

Manas Agrawal

Nidhi Agrawal

Samridhi Shrivastava

Shikhar Sharma

Siddharth Johar

Sukarm Sharma

Parth Kantak

Blog Editors

Aditi Navrang

Chytanya S Agarwal

Prachi Mathur

Ria Surbhi

Line Editors

Aakanksha Chawla

Anshu Venkata Varahagiri

Karthik J Lal

Rohan Srivastava