Most Recent Additions

Link

Bharatiya Nyaya Sanhita Bill: Implications of Proposed Changes to the Indian Penal Code
Mrinal Satish, Preeti Pratishruti Dash, and Anushka Pandey

Link

Bharatiya Nyaya Sanhita: Decolonising or Reinforcing Colonial Ideas?
Anushka Pandey, Preeti Pratishruti Dash, and Mrinal Satish

*Updated as of 05/24/24.